Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Strigiformes -> familia Strigidae

Vrsta

Latinski naziv

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

gaćasta kukumavka


Opis vrste

D.t. 22-27 cm. Rasprostranjen je na širokom području umerenog pojasa Azije, na velikom delu Skandinavskog poluostrva i severoistočne Evrope, kao i u četinarskim šumama u delovima centrane Evrpope, Pirineja, planina Balkanskog poluostrva i Kavkaza. Stanarica je. Naseljava različite tipove četinarskih šuma, od ravnica do visokih planina. Gnezdi se u dupljema drveća, često u napravljenim od strane crne žune. Hrani se pretežno voluharicama i drugim sitnim sisarima, kao i malim pticama. U Srbiji je redovna i malobrojna gnezdarica četinarskih šuma na nekoliko planinskih masiva, čija je populacija procenjena na 65-115 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad