Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Strigiformes -> familia Strigidae

Vrsta

Latinski naziv

Asio otus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

utina


Opis vrste

D.t. 31–37 cm. Rasprostranjena u većem delu Evrope, severne i centralne Azije, Bliskog Istoka, Male Azije i u severnoj Americi. Populacije iz severnih delova areala zimi se pomeraju ka jugu. Bira mozaična staništa sa otvorenim površinama na kojima lovi i drvećem na kome se gnezdi. Redovna je na poljoprivrednim područjima, kao i u gradskim i seoskim naseljima. Odlikuje je grupno zimovanje, često u gradovima i selima. Koristi napuštena gnezda krupnijih ptica, najčešće predstavnika porodice vrana (svraka, siva vrana i gačac). Uglavnom lovi sitne sisare (pre svega voluharice i miševe), manje ptice i krupne insekte. Evropska populacija je stabilna. U Srbiji se gnezdi 9.000–13.000 parova, uz blagi porast populacije (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad