Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Strigiformes -> familia Strigidae

Vrsta

Latinski naziv

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Srpski naziv

kukumavka


Opis vrste

D.t. 23–27 cm. Rasprostranjena je u južnoj i centralnoj Evropi, severnoj Africi i velikom delu centralne Azije, Bliskog Istoka i Male Azije. Uglavnom je stanarica. Naseljava raznovrsna otvorena i mozaična staništa, uključujući poljoprivredna područja i ruralna naselja. Gnezdi se u dupljama drveća, ljudskim objektima (tavani, pukotine u zidovima i krovovima), rupama u lesnim odsecima, zemlji i stenama. Uglavnom je stanarica, mada su zabeležena lutanja na duže staze. Aktivna je noću, povremeno i tokom dana. Hrani se insektima, glistama, sitnim sisarima, pticama, vodozemcima i gmizavcima. Evropska populacija umereno opada usled intenzivne upotrebe pesticida i gubitka staništa. Populacija u Srbiji je procenjena na 8.500–13.000 parova i stabilna je (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice