Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Strigiformes -> familia Strigidae

Vrsta

Latinski naziv

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

buljina


Opis vrste

D.t. 59-73 cm. Rasprostranjena je na većem delu evropskog kontinenta (osim ravničarskih delova centralne i zapadne Evrope i delova Skandinavskog poluostrva), u maloj Aziji, na Bliskom Istoku i u vrlo širokom području umerene i centralne Azije do obala Tihog okeana. Stanarica je. Naseljava veoma različita staništa, koja joj pružaju mogućnosti za gnežđenje i ishranu: klisure, kanjone, planinska područja, stepe i polupustinje, šume, morske obale i dr. Gnezdi se u zaklonima u stenama, na tlu, povremeno na ruševinama strih građevina, lesnim odsecima i dr. Ishrana je vrlo raznovrsna i sastoji se pretežno od sisara i ptica (u Evropi su najzastupljeniji glodari, ježevi, zečevi, vrane, vodene ptice, male i srednje ptice grabljivice, druge vrste sova itd). U Srbiji je redovna gnezdarica čija je populacija procenjena na 300 - 400 gnezdećih parova. Većina populacije se gnezdi u klisurama, kanjonima i kamenjarima brdsko-planinskog dela zemlje.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad