Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Strigiformes -> familia Strigidae

Vrsta

Latinski naziv

Otus scops (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

ćuk


Opis vrste

D.t. 19-21 cm. Gnezdeći areal obuhvata južnu i istočnu Evropu, deo centralne Azije, severozapadne Afrike, Male Azije i Bliskog Istoka. Selica je. Zimu provodi u Africi južno od Sahare. Naseljava različita mozaična staništa na kojima su zastupljeni otvoreni treni i šumarcima, živicama, maslinjacima, šumama oko reka, starim voćnjacima, drvoredima, parkovima i vrtovima u mediteranskim, submediteranskim i stepskim predelima, najčešće u ravnicama i pobrđu. Gnezdi se u dupljama u drveću, ređe u šupljinama u stenama ili građevinama. Hrani se pretežno krupnim insektima (zrikavci, tvrdokrilci, noćni leptiri i dr), a povremeno lovi male sisare, ptice, gmizavce i vodozemce. U Srbiji je redovna gnezdarica čija je populacija procenjena na 9000 - 12000 gnezdećih parova (Puzović et al 2009). Većina populacije se gnezdi u pobrđu i dolinama južno od Save i Dunava.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad