Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Strigiformes -> familia Strigidae

Vrsta

Latinski naziv

Strix aluco Linnaeus, 1758

Srpski naziv

šumska sova


Opis vrste

D.t. 37–43 cm. Prisutna u većem delu Evrope, osim dela Skandinavskog poluostrva i Irske, kao i u umerenim i centralnim delovima Azije (do Koreje na istoku, Irana i Himalaja na jugu) i delu severne Afrike. Stanarica je. Staništa su joj šume (pri čemu radije odabira listopadne i mešovite sastojine) mozaični predeli sa zabranima i šumarcima, parkovi i zapušteni vrtovi. Jaja polaže u dupljama drveća, ređe na ljudskim građevinama, a prihvata i kutije za gnežđenje. Hrani se sitnim sisarima (voluharice, miševi, rovčice i dr), malim pticama, ređe vodozemcima, krupnim insektima i drugim beskičmenjacima. Evropska populacija je stabilna. U Srbiji se brojnost procenjuje na 9.500–12.000 parova i stabilna je (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice