Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Strigiformes -> familia Strigidae

Vrsta

Latinski naziv

Strix uralensis Pallas, 1771

Srpski naziv

dugorepa sova


Opis vrste

D.t. 50-59 cm. Rasprostranjena je u severoistočnoj Evropi, na Karpatima, šumovitim planinama Balkanskog poluostrva, kao i na velikom delu umerenog pojasa Azije do obala Tihog okeana. Stanarica je. Staništa su joj guste i dobro očuvane četinarske i planinske mešovite i listopadne šume. Gnezdi se starim ili preotetim gnezdima ptica grabljivica i u šupljim stablima drveća. U ishrani dominiraju sitni sisari (voluharice, miševi i dr), a lovi i manje ptice (uključujući i druge vrste sova) i krupne insekte. Ugrožava je nestajanje starih i očuvanih šumskih sastojina. U Srbiji je redovna i malobrojna gnezdarica očuvanih šumskih kompleksa nekoliko brdskih i planinskih masiva čija se populacija procenjuje na 70 - 100 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice