Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Sturnidae

Vrsta

Latinski naziv

Sturnus roseus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

ružičasti čvorak


Opis vrste

D.t. 19-22 cm. Gnezdeći areal obuhvata delove istočne Evrope između Crnog i Kaspijskog mora, male delove Balkanskog poluostrva, deo centralne Azije, Bliskog Istoka i Male Azije. Granice areala se povremeno značajno pomeraju. Selica je. Zimu provodi u Indiji. Nastanjuje stepska i poljoprivredna područja. Gnezdi se kolonijalno, uglavnom na kamenjarima. Hrani se insektima (načešće skakavcima) i drugim beskičmenjacima, kao i sočnim i bobičastim plodovima (trešnje, dudinje i sl). U Srbiji gnežđenje nikada nije potvrđeno, a pojedinih godina se viđa u većem broju u različitim delovima zemlje.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice