Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Sylviidae

Vrsta

Latinski naziv

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

veliki trstenjak


Opis vrste

D.t. 16–20 cm. Rasprostranjen je u većem delu Evrope osim severnih delova, kao i u zapadnim delovima centralne Azije, delovima Bliskog Istoka, Male Azije i severne Afrike. Izrazita je selica. Zimu provodi u podsaharskoj Africi. Staništa su mu priobalna vegetacija trske i rogoza uz različite prirodne i veštačke vodene ekosisteme (bare, močvare, jezera, ribnjaci, kanali, taložnici i sl). Gnezda gradi među stabljikama trske i rogoza. Hrani se pretežno insektima i paucima. Populacija u Evropi blago opada zbog narušavanja staništa, dok je u Srbiji procenjena na 22.000–27.000 parova, uz trend porasta brojnosti (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice