Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Sylviidae

Vrsta

Latinski naziv

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

Srpski naziv

trstenjak cvrkutić


Opis vrste

D.t. 12–14 cm. Rasprostranjen je u većem delu Evrope, izuzev samog severa, kao i u delu centralne Azije, Bliskog Istoka, Male Azije i severne Afrike. Izrazita je selica. Zimu provodi u podsaharskoj Africi. Naseljava vodena staništa obrasla trskom (bare, močvare, ribnjake i sl), najčešće u ravničarskim predelima. Gnezda pravi između stabljika trske. Hrani se sitnim beskičmenjacima, pre svega insektima i paucima. Populacija u Evropi je uglavnom stabilna. U Srbiji se populacija procenjuje na 14.000–19.000 parova i u blagom je porastu (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: non SPEC e;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad