Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Sylviidae

Vrsta

Latinski naziv

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)

Srpski naziv

šumski zviždak


Opis vrste

D.t. 11–13 cm. Rasprostranjen je u većem delu Evrope, izuzev Pirinejskog poluostrva, kao i umereni pojas Azije do Zapadnosibirske nizije. Izrazita je selica na celom arealu. Zimuje u podsaharskoj zapadnoj Africi. Naseljava tamnije šume (bukove, hrastove, grabove, ređe mešovite i četinarske) sa slabije razvijenim spratom žbunja, parkove i stare voćnjake, od ravničarskih do planinskih područja. Gnezda gradi u prizemnoj vegetaciji. Hrani se sitnim beskičmenjacima (pretežno manjim insektima). Evropska populacija je u umerenom opadanju. U Srbiji se populacija procenjuje na 2.500–4.500 parova i u opadanju je (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad