Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Sylviidae

Vrsta

Latinski naziv

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

crnoglava grmuša


Opis vrste

D.t. 13–15 cm. Rasprostranjena na gotovo celom evropskom kontinentu i u umerenom delu zapadne Azije (do Zapadnosibirske nizije). Osim populacija sa juga i zapada Evrope, selica je. Migratorne populacije zimuju u podsaharskoj Africi. Staništa su joj različite šume i mozaični predeli sa gustom žbunastom vegetacijom, parkovi, vrtovi, voćnjaci i živice. Gnezda smešta na žbunovima i grmovima. Hrani se uglavnom insektima i paucima, dok za vreme seobe rado jede bobičaste plodove. Evropska populacija blago raste. U Srbiji predstavlja jednu od najbrojnijih vrsta ptica čija populacija broji 900.000–1.200.000 parova i u blagom je porastu (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad