Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Sylviidae

Vrsta

Latinski naziv

Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)

Srpski naziv

pirgasta grmuša


Opis vrste

D.t. 15,5-17 cm. Gnezdeći areal obuhvata istočnu i delove centralne, južne i severne Evrope, kao i veliki deo centralne Azije i šireg područja Kavkaza. Selica je. Zimu provodi u istočnim delovima podsaharske Afrike. Naseljava staništa sa gustim žbunjem (glog, trnjina i dr) na livadama, zaraslim voćnjacima, šumskim čistinama, stepskim fragmentima i sl. Gnezda gradi u niskom žbunju. Hrani se pretežno insektima, paucima i drugim manjim beskičmenjacima i bobicama biljaka u periodu jesenje seobe. Predstavlja redovnu gnezdaricu Srbije, čija se populacija procenjuje na 3500 - 4500 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad