Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Troglodytidae

Vrsta

Latinski naziv

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

carić


Opis vrste

D.t. 9–11 cm. Naseljava gotovo celu Evropu, delove Male Azije, Bliskog Istoka, severozapadne Afrike, centralne i istočne Azije, kao i veliki deo Severne Amerike. Populacije sa severa i istoka areala zimi se pomeraju ka jugu. Stanište su mu šume različitog tipa, živice, parkovi i vrtovi sa bogato razvijenim spratom grmlja, u kojima naseljava blizinu potoka, stena i sličnih senovitih i vlažnih mesta. Gnezda sakriva u vegetaciji ili šupljinama u drveću i stenju blizu tla. Hrani se sitnim beskičmenjacima. Brojnost evropske populacije umereno raste, dok se u Srbiji gnezdi stabilna populacija od 75.000–110.000 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice