Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Turdidae

Vrsta

Latinski naziv

Turdus merula Linnaeus, 1758

Srpski naziv

obični kos


Opis vrste

D.t. 23–29 cm. Naseljava celu Evropu, deo centralne, južne i istočne Azije, severne Afrike, Bliskog Istoka i Male Azije, a veštački je naseljen u Australiju i na Novi Zeland. Selica je na severu areala. Populacije sa severa i istoka areala zimi se pomeraju ka jugu. Prisutan je u svim tipovima šuma (listopadne, četinarske i mešovite), mozaičnim predelima sa žbunjem i živicama, parkovima, voćnacima i vrtovima. Gnezda gradi na niskom drveću, žbunju i grmlju. Hrani se glistama, insektima i drugim beskičmenjacima, kao i sočnim i bobičastim plodovima biljaka. Evropska populacija blago raste. U Srbiji se brojnost procenjuje na 450.000–700.000 parova, populacija je stabilna (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice