Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Turdidae

Vrsta

Latinski naziv

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831

Srpski naziv

drozd pevač


Opis vrste

D.t. 20–22 cm. Naseljava gotovo ceo evropski kontinent, umeren pojas Azije do centralnog Sibira i delove Male Azije i šireg područja Kavkaza. Severne populacije zimi migriraju, dok je u jugozapadnoj Evropi stanarica. Zimuje u mediteranu, severnoj Africi i na Bliskom Istoku. Naseljava različite šumske ekosisteme, od plavnih šuma u ravnicama i mediteranskim predeima, preko listopadnih šuma pobrđa, do tajgi i četinarskih šuma na planinama. Redovan je u većim parkovima, vrtovima i živicama. Hrani se krupnijimm beskičmenjacima (gliste, puževi, insekti i dr) koje pronalazi najčešće na tlu. Gnezda gradi u gustom žbunastom rastinju. Evropska populacija je stabilna, a tako je i u Srbiji gde se gnezdi između 200.000–350.000 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad