Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Strigiformes -> familia Tytonidae

Vrsta

Latinski naziv

Tyto alba (Scopoli, 1769)

Srpski naziv

kukuvija


Opis vrste

D.t. 33–39 cm. Rasprostranjena je na svim kontinentima (Evropa, Mala Azija, Bliski Istok, južna Azija, Indonezija, Australija, Afrika, Južna Amerika, deo Severne Amerike i brojna ostrva). Stanarica je, uz izražena lutanja. Uglavnom je vezana za ljudska naselja, gde se gnezdi na tavanima i potkrovljima napuštenih kuća, salaša, ambara, tornjeva, dok se u prirodnim staništima može naći u pećinama, lesnim odsecima i dupljama starog drveća. Podlogu za gnezdo čine nagomilane stare gvalice. Hrani se sitnim sisarima (voluharice, miševi, rovčice, pacovi), sitnim pticama i krupnim beskičmenjacima. Evropska populacija je u opadanju usled prekomerne upotrebe pesticida, gubitka staništa za gnežđenje i ishranu, kao i stradanja na putevima. Populacija u Srbiji procenjuje se na 3.100–4.200 parova i u opadanju je (Puzović et al 2009).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad