Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Strigiformes -> familia Strigidae

Vrsta

Latinski naziv

Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

mala sova


Opis vrste

D.t. 15-19 cm. Rasprostranjena je u severnoj i severoistočnoj Evropi, u planinskim područjima centralne Evrope i Balkanskog poluostrva i u širokom pojasu tajgi u Aziji do obala Tihog okeana. Stanarica je. Gnezdi se u starim i očuvanim četinarskim i mešovitim šumama, naročito sa smrčama i jelama. Na severu areala naseljava ravničarska područja dok je u južnijim krajevima vezan za visokoplaninske četinarske šume. Gnezdi se u dupljama u drveću (često napravljenim od strane detlića). Hrani se uglavnom malim pticama (do veličine drozda) i ređe malim sisarima (voluharice i sl). Aktivna je pretežno u sumrak. U Srbiji predstavlja vrlo retku gnezdaricu nekoliko visokoplaninskih masiva sa populacijom procenjenom na 5-10 parova (Puzovićet al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad