Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Architaenioglossa -> familia Aciculidae

Vrsta

Latinski naziv

Platyla banatica (Rossmassler, 1842)

Srpski naziv


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Srbija. Veličina: 3.95-5.4 x 1-35-1.65 mm
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić


Smrtovnice Osmrtnice