Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Agriolimacidae

Vrsta

Latinski naziv

Deroceras reticulatum (O.F. Muller, 1774)

Srpski naziv

puž golać


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Korzika, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, Sardinija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Introdukovan u Severnu Ameriku, Peru, Tasmaniju, Novi Zeland i centralnu Aziju.Veličina: telo 40-60 mm dugo (sačuvan 25-30 mm), veličina varira u zavisnosti od staništa. Stanište: livade, bašte, parkovi, pored puteva, ređe u šumama. Hrani se uglavnom svežim lišćem, plodovima i semenkama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić