Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Arionidae

Vrsta

Latinski naziv

Arion rufus (Linnaeus 1758)

Srpski naziv

crveni puž golać


Opis vrste

Rasprostranjenost: Andora, Austrija, Belgija, Crna Gora, Češka, Danska, Francuska, Holandija, Irska, Italija, Korzika, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Slovačka, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Velika Britanija. Veličina: telo do 150mm dugo, retko više. Stanište: vlažne šume i livade, močvare, kultivisana područja.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić