Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Arionidae

Vrsta

Latinski naziv

Arion fuscus (O.F. Muller, 1774)

Srpski naziv

puž golać


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Andora, Austrija, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Veličina: telo do 70 mm dugo. Stanište: listopadne i četinarske šume, livade, kultivisana područja. Hrani se pečurkama ali i mrtvim i živim delovima biljaka i voćem
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić


Smrtovnice Osmrtnice