Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Neotaenioglossa -> familia Bithyniidae

Vrsta

Latinski naziv

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Austrija, Belgija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Korzika, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Sardinija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Na istoku do zapadnog Sibira i Kašmira, introdukovana u Severnu Ameriku. Veličina: 7-13 x 5-9 mm. Stanište: na donjim stranama kamenja u stajaćim i tekućim vodama, podnosi privremeno isušivanje. Hrani se algama sa kamenja i filtriranjem fitoplanktona. Žive do 45m dubine ali najčešće retko ispod 15m.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić