Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Clausiliidae

Vrsta

Latinski naziv

Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801)

Srpski naziv

vretenac


Opis vrste

Rasprostranjenost: Andora, Austrija, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina. Veličina: 15-18 x 3.3-3.6 mm. Stanište: vlažna mesta na otvorenim staništima, ređe u šumama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić