Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Cochlicopidae

Vrsta

Latinski naziv

Cochlicopa lubrica (O.F. Muller, 1774)

Srpski naziv

sjajni puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Austrija, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Nemačka, Norveška, Poljska, Rumunija, Sardinija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Veličina: 5-7.5 x 2.4-2.9 mm. Stanište: široke ekološke valence, umereno vlažna staništa, doline livada i šuma.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić