Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Bivalvia -> ordo Veneroidea -> familia Corbiculidae

Vrsta

Latinski naziv

Corbicula fluminea (Müller, 1774)

Srpski naziv


Opis vrste

Rasprostranjenost: poreklom iz istočne Azije, introdukovana u Severnu Ameriku i Evropu: Austrija, Bugarska, Holandija, Luksemburg, Nemačka, Poljska, Portugalija, Srbija, Španija, Švajcarska, Velika Britanija. Veličina: do 40 x 40 mm. Stanište: reke.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić