Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Enidae

Vrsta

Latinski naziv

Chondrula tridens tridens (O.F. Muller, 1774)

Srpski naziv

trozubi puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Andora, Austrija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Korzika, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švajcarska, Ukrajina. Veličina: 7-16 x 4-5 mm. Stanište: suve travnate padine.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NT;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić