Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Hygromiidae

Vrsta

Latinski naziv

Euomphalia strigella strigella (Draparnaud, 1801)

Srpski naziv


Opis vrste

Rasprostranjenost: Andora, Austrija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Lihtenštajn, Litvanija, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Nemačka, Norveška, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina. Veličina: 8-12 x 13-18 mm, lokalno varijabilno. Stanište: vlažna senovita mesta po šumama i livadama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić


Smrtovnice Osmrtnice