Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Hygromiidae

Vrsta

Latinski naziv

Monachoides incarnatus incarnatus (O.F. Muller, 1774)

Srpski naziv


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina. Veličina: 9-10 x 13-16 mm (manji svetliji na otvorenim i suvljim mestima). Stanište: uglavnom vlažna mesta po šumama ali može se naći i van šume.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić


Smrtovnice Osmrtnice