Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Hygromiidae

Vrsta

Latinski naziv

Xerolenta obvia obvia (Menke, 1828)

Srpski naziv

korovski puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Andora, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Nemačka, Poljska, Rumunija, Sardinija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina. Veličina: 7-10 x 13-20 mm. Stanište: otvorena staništa, suve travnate padine. Hrani se trulim biljkama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić