Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Limacidae

Vrsta

Latinski naziv

Limax cinereoniger Wolf, 1803

Srpski naziv

puž golać


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Andora, Austrija, Belorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Irska, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Nemačka, Norveška, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Veličina: telo do 200 mm dugo. Stanište: po šumama, najčešće u trulom drvetu.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić


Smrtovnice Osmrtnice