Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Lymnaeidae

Vrsta

Latinski naziv

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

veliki barski puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Austrija, Belgija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Veličina: 40-50 x 22-30 mm najčešće ali mogu biti manji ili veći. Stanište: sporo tekuće vode.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić