Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Lymnaeidae

Vrsta

Latinski naziv

Radix auricularia (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

lokvin puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Sardinija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Veličina: 10-35 x 7-27 mm, obično 14-24 x 12-18 mm. Stanište: jezera sa bujnom vegetacijom, rečni rukavci.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić


Smrtovnice Osmrtnice