Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Lymnaeidae

Vrsta

Latinski naziv

Radix labiata (Rossmassler, 1835)

Srpski naziv

lokvin puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Austrija, Belgija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Kipar, Korzika, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Norveška, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Veličina: 12-20 x 7-13 mm. Stanište: stajaće i sporotekuće vode.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić