Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Neotaenioglossa -> familia Melanopsidae

Vrsta

Latinski naziv

Amphimelania holandrii (C. Pfeiffer, 1828)

Srpski naziv

savski puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunjija, Slovenija, Srbija. Veličina: :15 x 9-10 mm. Stanište: na kamenju u rekama i potocima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić


Smrtovnice Osmrtnice