Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Neotaenioglossa -> familia Melanopsidae

Vrsta

Latinski naziv

Fagotia esperi (A. Ferussac, 1823)

Srpski naziv

rečni puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina. Veličina: 15-25 x 6-11 mm. Stanište: u rekama i potocima, na kamenju, među potopljenim korenjem, u blatu.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić