Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Orculidae

Vrsta

Latinski naziv

Sphyradium doliolum (Bruguiere, 1792)

Srpski naziv

tupi puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Italija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Poljska, Rumunija, Sardinija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina. Veličina: 4.5-6 x 2-2.5 mm. Stanište: u šumama pod lišćem često u blizini vode ali i na suvim mestima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić