Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Physidae

Vrsta

Latinski naziv

Haitia acuta (Draparnaud, 1805)

Srpski naziv


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Italija, Kipar, Korzika, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Nemačka, Portugalija, Rumunija, Sardinija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Veličina: 8-16 x 5-9 mm. Stanište: stajaće i sporo tekuće vode.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić


Smrtovnice Osmrtnice