Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Pupillidae

Vrsta

Latinski naziv

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Rasprostranjenost: Andora, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Veličina: 3.0-4.0 x 1.65-1.75 mm. Stanište: suve livade, peščane dine.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić


Smrtovnice Osmrtnice