Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Bivalvia -> ordo Unionoida -> familia Unionidae

Vrsta

Latinski naziv

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

jezerska školjka


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Austrija, Belgija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Veličina: 60-120 x 120-200 x 30-60 (visina) mm. Stanište: jezera, sporotekuće vode, obično u nizijama.
Autor: Dragiša Savić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NT;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić