Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia -> ordo Rodentia -> familia Myoxidae

Vrsta

Latinski naziv

Dryomys nitedula (Pallas, 1778)

Srpski naziv

šumski puh


Opis vrste

Dužina tela zajedno sa repom kod šumskog puha iznosi 18–25 cm, a telesna masa 20–35 g. Naseljava prostor centralne Evrope, Balkanskog poluostrva i Male Azije, dok se fragmentisane i izolovane populacije mogu pronaći na krajnjem istoku Evrope, Bliskom Istoku i delovima zapadne i centralne Azije. Prilično je prilagodljiv na uslove spoljašnje sredine te se stoga može pronaći u svim tipovima šuma: od mešovito lišćarskih pa sve do čisto četinarskih na 2000 m nadmorske visine. Ipak, preferira toplije i suvlje lokalitete. Na gornjim delovima tela krzno je braonkasto sive boje, dok su grudi i stomak prljavo belih ili žućkastih nijansi. Na glavi je uočljiva crna štrafta (maska) koja ide preko oka. Šumski puh je izrazito noćno stvorenje i vrlo retko je aktivan preko dana. Zimski period godine provodi u hibernaciji. Poput drugih vrsta puhova pravi loptasta gnezda koja uglavnom imaju samo jedan otvor. Sezona razmnožavanja je vremenski razvučena u zavisnosti od klime i dostupnosti hrane, ali najčešće spada u period april–jul. Ženke uglavnom kote 2–5 mladunaca. Šumski puh je svaštojed, te se na njegovom meniju osim omiljenih semenja i plodova biljaka mogu naći i jaja ptica, zatim gliste, insekti i drugi sitni beskičmenjaci. U Srbiji koliko je poznato, šumski puh naseljava centralnu Srbiju, a potpuno odsustvuje u Vojvodini. Nema podataka o gustinama i brojnosti populacije.
Autor: Draženko Rajković
Status zaštite vrste

Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa – Appendix III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Centar za zaštitu sova, Novi Sad