Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Carabidae

Vrsta

Latinski naziv

Carabus coriaceus Linne, 1758

Srpski naziv


Opis vrste

Jedan od naših najčešćih trčuljaka, koji se može videti čak i u gradskoj sredini. Karakteriše se mat crnim elitrama sa sitnim naborima i jamicama. Aktivni su noću, mada se mogu videti i preko dana kada je oblačno. Odrasle jedinke žive i do 3 godine. Veličina tela varira od 30-40mm.
Autor: Ivan Simonović
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice