Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze 1777)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Quercus. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Svoje stanište nalazi u žbunastoj vegetaciji. Ova vrsta se hrani malim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke se viđaju od aprila do avgusta. Syn. Coeliodes cinctus (Geoffroy, 1785), Coeliodes erythroleucus Gmelin, 1790)
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Kavkaz, Maroko.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica