Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Annelida -> classis Hirudinea -> ordo Arhynchobdellida -> familia Erpobdellidae

Vrsta

Latinski naziv

Erpobdella lineata (Müller 1774)

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]


Preporučeni sadržaji na internetu
[ Ne postoje reference za izabranu vrstu. ]

Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Protego, Subotica