Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Malacostraca -> ordo Isopoda -> familia Trichoniscidae

Vrsta

Latinski naziv

Trichoniscoides mladeni Karaman and Čemerlić 2002

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]


Preporučeni sadržaji na internetu
[ Ne postoje reference za izabranu vrstu. ]

Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Protego, Subotica