Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Coccinellidae

Vrsta

Latinski naziv

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Linnaeus 1758

Srpski naziv

lucerkina bubamara


Opis vrste

Jedna od retkih biljojedih bubamara. Rasprostranjena je u čitavoj Evropi, delimično u Aziji i severnoj Africi. Lucerkina bubamara je polifagni insekt koji svoje razviće može da završi na 40-ak vrsta biljaka, pretežno leptirnjača. Telo je vrlo ispupčeno, skoro poluloptastog oblika; sa gornje strane zasvodnjeno, sa donje ravno. Boje je crvenkasto žute do mrko crvene, sa 24 crne tačke na pokrilcima i tri tačke na vratnom štitu. Čitava gornja površina tela je gusto i fino istačkana i pokrivena dlačicama koso položenim prema telu. U mirovanju glavu drži uvučeno ispod vratnog štita. Noge su kratke i snažne. Veličine oko 4 mm.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice