Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Holotrichapion pisi (Fabricius 1801)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Medicago, Pisum, Trifolium, Vicia, Onobrychis, Lathyrus. Štetočina na lucerki. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica, živi u biljkama bašti i parkova. Hrani velikim brojem vrsta biljaka. Adulti se mogu videti od marta do novembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Sibir, Severna Afrika.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica