Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Coccinellidae

Vrsta

Latinski naziv

Anatis ocellata (Linnaeus 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Naša najkrupnija bubamara. Najmanji primerci su oko 5.5 mm ali su nalažene jedinke i do 9 mm. Pored svoje veličine, prepoznatljiva je i po karakterističnoj dekoraciji pokrilaca koja se ogleda u crnim mrljama oivičene žućkastim obodom na crvenoj podlozi. Šumska je vrsta gde i odrasli i larve aktivno love lisne vaši ali, odrasli insekti rado će pojesti i larve biljnih zolja (Symphyta). Generalno je mesojeda vrsta ali u nedostatku osnovne hrane poslužiće se i nektarom ili polenom livadskog bilja. Preferira četinarske šume ali je nalažena i u šumama topole i hrasta. Odrasli su aktivni letači i iako rasprostranjena širom Evrope svuda se javljaju samo sporadično.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica