Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Ranunculaceae

Vrsta

Latinski naziv

Helleborus serbicus Adamović

Srpski naziv

Srpski kukurek


Opis vrste

Stenoendem Balkanske flore. Veličanstveni kukurek tamnoljubičastih cvetova je slabo opisan u literaturi (npr. u ediciji Priroda Jugoslavije - Endemične biljke o njemu stoji samo jedna rečenica). Glavna diferencijalna karakteristika jesu jako rascepkani i uski lisni segmenti (čak i više u odnosu na srodnog trakastog kukureka, H. multifidus). Listovi su kožasti i izrezani na mnoštvo lisaka i isperaka, rub im je izraženo jednostavno pilast do oštro dvostruko testerast. Cvet nije uvek ljubičast, dolazi u raznim bojama od zelene i žute do gotovo crne, ponekad i u kombinacijama, naročito u fazi otvaranja: prvo je zelen i postepeno poprima tamniju boju, ili ostaje prevučen purpurnim primesama. Iznutra je nešto svetliji ili retko ima beli krug u centru (forma torquatus).
Raste u svetlim šumama (naročito proređenim borovim) i na rubovima istih, u krčevinama i to uglavnom na većim visinama od ostalih vrsta kukureka, na travnom srepentinu. Navodi se kao endem Centralne Srbije (Goč, Stolovi). Opisao ga je domaći botaničar Lujo Adamović 1906-e godine. Zbog izvanredne dekorativnosti, našao se u baštama i prodaji širom sveta, kako u izvornoj tako i u hibridnoj formi (Helleborus multifidus × Helleborus hybridus × hercegovinus itd.).
Napomene: trenutno prihvaćeno ime vrste je prema zvaničnim izvorima Helleborus multifidus serbicus, ali ga kao sigurno distinktivan takson navodimo pod bazionimom koji je uveo prvi autor Adamović. Ova reliktna biljka je potencijalno direktni kandidat u Anekse Direktive o Staništima Evropske Unije. (Na našim slikama sa planina Studena i Stolovi prikazana je tipična forma tamnih cvetova.)

Sin. Helleborus torquatus Archer-Hind; Helleborus multifidus subsp. serbicus (Adamovic) Merxm. & Podlech
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Stenoendem Srbije
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović