Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Moraceae

Vrsta

Latinski naziv

Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid.

Srpski naziv

Divlja narandža


Opis vrste

Drvo do 20 m visoko, sa šarenom krošnjim i sa prsnim prečnikom 50-90 cm. Kora duboko izbrazdana, tamnonarandžaste boje, plutasta. Izdanci zeleno maslinasti do mrke boje. Listovi naizmenični, po 3-4 na kratkorastima, jajasto do jajasto lancetastog oblika. Cvetovi sa 4-ro režnjevitim cvetnim omotačem. Muški cvetovi u okruglastim, visećim cimoznim cvastima. Ženske cvasti okruglaste. Deblanjem cvetnog omotača ženskih cvetova i vretena cvasti obrazuje se krupna plodova cvast slična limunu ili narandži u kojoj se nalaze uklopljeni mnogi plodovi. Plodovi cvasti su sa valovitom , naboranom površinom, narandžaste boje. Mlečni sok plodove cvasti pocrni na vazduhu. Razmnožava se pretežno semenom. Seme pljosnato; dobro klija u proleće. Stanište: Dobro uspeva na černozemu, a takođe na staništima lužnjaka – jasena, cera – sladuna, kitnjaka – graba i nizinske bukve. Opšte rasprostranjenje: Severna Amerika (od Arkanzasa do Oklahome i Teksasa). U Srbiji rasprostranjena. Gaji se kao ukrasno drvo po parkovima i baštama ili kao živa ograda.

Sin. Maclura aurantiaca Nutt.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Mestimično invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice